Παρακαλώ συνδεθείτε για να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές

Eκπαιδευτικοί

Σεμινάρια

Bεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ή σεμινάριο

Bεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάριο Συμβούλων Εκπαίδευσης

Εκτύπωση Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών 2021 (Μέσω Α.Α.Δ.Ε)

Στοιχεία Διαχειριστών Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Δηλώσεις Τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες

Πρόσθετες αμοιβέςΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Διαχείριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διαχείριση Σεμιναρίων

Διαχείριση Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών

Διαχείριση Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων

Διαχείριση Επιτηρητών Εξεταστικών Κέντρων

Διαχείριση Εξετάσεων

Μητρώο Δεσμεύσεων

Εφαρμογές ΠΥΣΔΕ Δ' ΑθήναςΣχολεία Δ.Δ.Ε. Δ' Αθήνας

Διαχείριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις (Στοιχεία Εργαζομένων Εκπαιδευτικών/Καθαριστών/Φυλάκων)

Δήλωση Αναθέσεων Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων σε Εκπ/κούς (μόνο Σχ. Έτος 2023-24)

Αναρτήσεις Εκδρομών

Δήλωση Λειτουργικών Κενών/Πλεονασμάτων (όχι Ε.Α.Ε.)

Πρόβλεψη για τμήματα προσανατολισμού Β' και Γ' ΓΕΛ σχολ. έτος 2024-2025

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπ/κού προσωπικού (Πίνακας Α')

Δήλωση απασχόλησης κατά τη θερινή άδειαΕξεταστικά Κέντρα

Διαχείριση Απασχολούμενων στις Εξετάσεις (Πανελλαδικές, ΚΠΓ, ΑΣΕΠ, Πρότυπα)

Δήλωση Μελών Επιτροπής